Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά, 2014