έρευνα

Από το 2010 που διεξάγεται το φεστιβάλ, συλλέγεται ένας μεγάλος όγκος υλικού από μαρτυρίες των κατοίκων του οικισμού και Παριανούς, μέσα από συστηματική καταγραφή, μελέτη και έρευνα. Το υλικό αυτό παρουσιάζεται και αξιοποιείται κάθε χρόνο στους θεματικούς σταθμούς του φεστιβάλ.

 • σχεδιασμός του χάρτη του παραδοσιακού οικισμού της Μάρπησσας (2010),
 • έρευνα για τους αρχιτεκτονικούς τύπους των κτηρίων (2010),
 • έρευνα για τα στάδια ανάπτυξης του οικισμού (2010),
 • μελέτη για τη βιοκλιματική συμπεριφορά του παραδοσιακού κτηρίου (2011),
 • έρευνα για τους επικρατέστερους τύπους των εκκλησιών (2011),
 • καταγραφή των παραδοσιακών επαγγελμάτων (2011),
 • χωροθέτηση των παλαιών χρήσεων γης στον οικισμό (2011),
 • καταγραφή σε βάση δεδομένων των Γενεαλογικά δέντρων των οικογενειών του οικισμού (2011),
 • καταγραφή για τα προσωνύμια/παρατσούκλια των Μαρπησσαίων (2011),
 • έρευνα για τη ντοπιολαλιά – το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα με καταγραφή και παρουσίαση λέξεων, φράσεων, παροιμιών (2011),
 • καταγραφή για τα ήθη και έθιμα στον κύκλο του χρόνου και της ζωής (2012),
 • συλλογή φωτογραφικού λευκώματος με την προσφορά υλικού από τους Μαρπησσαίους (2010-σήμερα),
 • ομαδική φωτογράφιση των Μαρπησσαίων (2013),
 • έρευνα και καταγραφή της ναυτικής παράδοσης και των αλιευτικών πρακτικών του Πίσω Λιβαδιού (2016),
 • έρευνα και καταγραφή της εμπορικής δραστηριότητας και της αγροτικής παραγωγής του ντόπιου πληθυσμού τον 20ο αιώνα (2016),
 • ψηφιακές καταγραφές και δημιουργία ντοκιμαντέρ με ιστορίες Παριανών που ζουν ή έχουν ζήσει στο εξωτερικό (2016).

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την κοινωνική ζωή, την ταυτότητα και το σύνολο της υλικής και άυλης πνευματικής παρακαταθήκης του οικισμού.