Με τσαμπούνες και τουμπάκια, οργανοπαίκτες από την Πάρο και την Αντίπαρο