Εργαστήριο κεραμικής για ενήλικες από το Studio Yria, 2013