Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Οι Διαδρομές στη Μάρπησσα σας καλούν να περπατήσετε φέτος στη Μάρπησσα μαζί με τη φωτογραφική σας μηχανή! Φωτογραφήστε τις εικόνες και τα στιγμιότυπα που θα σας εμπνεύσουν!
Σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας, με έπαθλο τη συμμετοχή των φωτογραφιών που θα επιλεγούν, στην έκθεση φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στις Διαδρομές στη Μάρπησσα το 2013.

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι τρεις: “Μάρπησσα”, “Δράση”, “Πρόσωπα”.
Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το τριήμερο 24-26/8/2012, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα 2012. Θα επιλεγούν τρεις νικήτριες φωτογραφίες από κάθε κατηγορία.

Όροι συμμετοχής
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους. Εξαιρούνται τα μέλη του σωματείου “Διαδρομές στη Μάρπησσα”.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με 2, το μέγιστο, δικές του φωτογραφίες ανά κατηγορία.

Διάρκεια
Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τραβηχτεί το τριήμερο του Φεστιβάλ (24-26/8/2012) στη Μάρπησσα της Πάρου ή όπου αλλού γίνονται παράλληλες δράσεις των Διαδρομών στη Μάρπησσα.
Η αποστολή φωτογραφιών στην ομάδα διοργάνωσης θα γίνει το διάστημα 1-30/9/2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση stimarpissa@gmail.com με θέμα: “διαγωνισμός”, την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται η φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 5η Νοεμβρίου 2012, στην ιστοσελίδα της ομάδας www.stimarpissa.gr.

Χρήση φωτογραφιών
Οι 3 νικήτριες φωτογραφίες ανά κατηγορία, δηλαδή, 9 στο σύνολο, θα παρουσιαστούν στην έκθεση φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα το 2013.

Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: – να είναι από 1-10ΜΒ – τα πρωτότυπα αρχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) σε μορφή .jpeg ή .tif
Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, και όλες γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στον σκοτεινό θάλαμο. Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής – υδατογράφημα (watermark), η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία.

Κάθε συμμετέχων επιτρέπει στο Σωματείο “Διαδρομές στη Μάρπησσα” να εκμεταλλεύεται χωρίς αντάλλαγμα τις φωτογραφίες που αυτός θα αποστείλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σωματείου.
Με τον όρο εκμετάλλευση νοείται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα αναπαραγωγής, δημοσίευσης, απεικόνισης, προσαρμογής, επιδιόρθωσης, επεξεργασίας, ψηφιοποίησης και έκθεσης των φωτογραφιών κάθε συμμετέχοντα. Η άδεια χορηγείται για εκμετάλλευση από ψηφιακά ή αναλογικά συστήματα, σε οποιοδήποτε μέγεθος και για όλα τα μέσα και τους τρόπους μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των παρακάτω: • έκθεση σε γκαλερί και εκθεσιακούς χώρους των διοργανωτών • δημοσίευση σε κάθε έντυπο μέσο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκδόσεων, καταλόγων, Τύπου, φυλλαδίων, διαφήμισης • εκπομπή σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε καταστήματα ως σύνολο ή/και κατά αποσπάσματα • οπτικοακουστικά μέσα • δημοσιογραφική ενημέρωση του γραπτού και ραδιοτηλεοπτικού τύπου, δημόσιες σχέσεις.

Το Σωματείο “Διαδρομές στη Μάρπησσα” αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε οποιαδήποτε αναδημοσίευση και με οποιονδήποτε τρόπο, των φωτογραφιών που έχουν υποβληθεί στον διαγωνισμό, να αναφέρει το όνομα του φωτογράφου, μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής δημιουργίας και της ανάδειξης των δημιουργών.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Για το λόγο αυτό, δεσμεύονται ότι αποτελούν το μοναδικό δημιουργό των φωτογραφιών, • δεσμεύονται ότι οι φωτογραφίες δεν περιέχουν κανένα δάνειο ή απομίμηση που αφορά υφιστάμενα προστατευόμενα έργα και γενικότερα ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει στοιχεία που θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα τρίτων, κυρίως αναφορικά με το συγγραφικό δικαίωμα, το δικαιώματα ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος ή το δικαίωμα επί της εικόνας ατόμων, καθώς και ότι δεν παραβιάζουν την προσωπική σφαίρα και ατομική ζωή οιουδήποτε τρίτου.

Ρητά συμφωνείται ότι το Σωματείο “Διαδρομές στη Μάρπησσα” ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις που μπορούν να εγερθούν από τρίτους σε βάρος της λόγω της λήψης των ως άνω φωτογραφιών. Κάθε συμμετέχων είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη δημοσίευση των φωτογραφιών εντός των ορίων που του έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια της συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό και υποχρεούται να διασφαλίζει τη διοργανώτρια έναντι κάθε πράξης ή προσφυγής ή οποιασδήποτε ενέργειας (δικαστικής ή εξώδικης) που θα μπορούσε να ασκηθεί λόγω της δημοσίευσης των εν λόγω φωτογραφιών στα πλαίσια της παρούσης, από οποιοδήποτε άτομο εις βάρος της εικόνας του, της ιδιωτικής του ζωής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που θα μπορούσε να επικαλεστεί, κυρίως αναφορικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία.
Κάθε συμμετέχοντας θα φροντίσει κυρίως να λάβει άδεια από κάθε τρίτο πρόσωπο, του οποίου η εικόνα απεικονίζεται στις Φωτογραφίες. Αν ένα άτομο έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιο άτομο σφετερίζεται την ταυτότητά του ή θίγει ένα δικαίωμά του, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους διοργανωτές, προκειμένου οι τελευταίοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: stimarpissa@gmail.com

Αποδοχή των όρων του κανονισμού
Με τη συμμετοχή του κάποιος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Eπιτροπή
Η κριτική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο επαγγελματίες φωτογράφους,και από ένα μέλος του σωματείου «Διαδρομές στη Μάρπησσα».

Η αναγνώριση του έργου ενός φωτογράφου και η ανάδειξή του, πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τον ίδιο και κινητήρια δύναμη για να συνεχίσει. Επίσης, πιστεύουμε πως σε έναν διαγωνισμό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσουν οι καλύτερες φωτογραφίες με αυστηρή σειρά κατάταξης. Αυτές οι 9 διακριθείσες φωτογραφίες, θα αποτελέσουν την έκθεση φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στις Διαδρομές στη Μάρπησσα 2013.