Λαογραφία

Μέσα από συστηματική έρευνα, καταγραφή και αρχειοθέτηση, η ομάδα επιδιώκει την ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων και της ταυτότητας του χωριού και των κατοίκων του. Μελετά τον τοπικό πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, τη λαϊκή δημιουργία, τα επαγγέλματα και τις καθημερινές ασχολίες των Μαρπησσαίων στο πέρασμα των χρόνων.