Ο Αντίκτυπος του Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα

Έρευνα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα από το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η έρευνα διεξήχθη τον Αύγουστο του 2023 από το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την επιστημονική επιμέλεια των Καθηγητών Δρ. Γεωργίας Ζούνη, Επίκουρης Καθηγήτριας Τουριστικού Μάρκετινγκ και του Δρ. Ιωάννη Κατσανάκη, Επίκουρου Καθηγητή Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στόχος ήταν η διερεύνηση του αντίκτυπου του φεστιβάλ στο νησί της Πάρου σε οικονομικό, πολιτιστικό και τουριστικό επίπεδο. Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι επισκέπτες του φεστιβάλ, οι οποίοι ανήκουν σε 3 κατηγορίες: κάτοικοι, εποχικοί κάτοικοι και τουρίστες. Το δείγμα περιελάμβανε 200 επισκέπτες, οι οποίοι προσεγγίστηκαν με τη μεθοδολογία της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου 25-27 Αυγούστου, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία του δείγματος και την αντιπροσωπευτικότητά του στον πληθυσμό των επισκεπτών του φεστιβάλ.

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ερευνητές με επικεφαλής την κα. Λαμπρινή Κοκολαντωνάκη (Τμήμα Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς) διένειμαν τα ερωτηματολόγια στους επισκέπτες του φεστιβάλ, εξηγώντας τους το πλαίσιο της έρευνας και συλλέγοντας τις απαντήσεις τους. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στο SPSS για την εξαγωγή συμπερασμάτων από ομάδα ερευνητών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπήρξε αντιπροσώπευση και από τις τρεις ομάδες επισκεπτών: Εποχικοί κάτοικοι: 37.0%, Τουρίστες: 36.5% και Κάτοικοι: 26.5%.

Επίσης, προκύπτει ότι το φεστιβάλ “Διαδρομές στη Μάρπησσα” έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία της Πάρου, καθώς το 99% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το φεστιβάλ έχει οφέλη στην τοπική οικονομία της Πάρου, με το 72.5% των συμμετεχόντων να πιστεύει ότι έχει σημαντικά θετικά οφέλη. Αυτή η θετική αντίληψη εκφράζεται τόσο από τους κατοίκους της περιοχής (71.7% θεωρούν ότι έχει σημαντικά οφέλη), όσο και από τους εποχικούς κατοίκους (70.3%) και τους τουρίστες (75.3%). Ένα εντυπωσιακό εύρημα αφορά στην συμβολή του φεστιβάλ στην προβολή και διάδοση του πολιτισμού και της παράδοσης της Πάρου, με όλους τους συμμετέχοντες να απαντούν πως το φεστιβάλ έχει 100% θετικό αντίκτυπο στον πολιτισμό του νησιού, χωρίς καμία αρνητική απάντηση. Η συνολική ικανοποίηση από το φεστιβάλ είναι απόλυτη σε ποσοστό 99% με το 65.0% των συμμετεχόντων να το χαρακτηρίζει ως “άριστο” και το 34.0% να το αξιολογεί ως “πολύ καλό”, ενώ μόλις 1 στα 200 άτομα έχει αρνητική άποψη.

Αξιόλογα είναι και τα ευρήματα σχετικά με την επίδραση του φεστιβάλ στους τουρίστες. Περίπου το 60% των τουριστών δήλωσαν ότι το φεστιβάλ ήταν ένας κύριος λόγος που τους οδήγησε να επισκεφθούν την Πάρο, αναδεικνύοντας τον ισχυρό προσανατολισμό προς την εκδήλωση και την πολιτιστική εμπειρία που προσφέρει το φεστιβάλ. Επιπλέον, ο ένας στους δύο τουρίστες αποφάσισε να παραμείνει περισσότερες ημέρες στο νησί λόγω του φεστιβάλ. Το 98.3% από το σύνολο των επισκεπτών – τουριστών πιστεύει ότι το φεστιβάλ έχει βελτιώσει σημαντικά την τουριστική εμπειρία τους στην Πάρο, επισημαίνοντας την ποιότητα και το ενδιαφέρον της εκδήλωσης. Τέλος, το 81.7% των τουριστών εξερευνά και άλλα αξιοθέατα και μέρη της Πάρου κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, προσθέτοντας ποικιλία στην τουριστική εμπειρία τους και συμβάλλοντας στην προβολή διαφόρων πτυχών του νησιού.

Μπορείτε να δείτε πιο λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παρουσίαση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Δρ. Γεωργία Ζούνη και τον Δρ. Ιωάννη Κατσανάκη, καθώς και την κα. Λαμπρινή Κοκολαντωνάκη για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Τα αποτελέσματα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ομάδα μας, καθώς η μελέτη τους θα ενισχύσει τη δράση μας με στόχο την πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη, την διαφύλαξη και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, θέτοντας τον πολιτισμό ως μοχλό κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.