Ένταξη των “Διαδρομών στη Μάρπησσα” στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» έλαβε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το σήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και εντάχθηκε στις εκδηλώσεις του Έτους που προβάλλονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το φεστιβάλ συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Έτους, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ με το άρθρο 2 της απόφασης (EΕ) 2017/864: στην ανταλλαγή καλών πρακτικών προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προώθηση συνεργειών μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικών πολιτικών, στην ενίσχυση στρατηγικών περιφερειακής/τοπικής ανάπτυξης επικεντρωμένων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού, στην προώθηση της συμβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, με έμφαση στα παιδιά, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις τοπικές κοινότητες και το δυσπρόσιτο κοινό.

Οι «Διαδρομές στη Μάρπησσα» σε όλη τους την  πορεία, στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάρου με τρόπο που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού μας.

Είμαστε ευτυχείς να αποτελούμε μέρος αυτού του εορτασμού της πλούσιας και ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης!

«Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον».
#EuropeForCulture #stimarpissa