Πιστοποίηση “EFFE 2015-2016”

Οι “Διαδρομές στη Μάρπησσα” επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή φεστιβάλ EFFE να να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση “EFFE 2015-2016” και να γίνουν μέλη του πανευρωπαϊκού δικτύου των φεστιβάλ που προσφέρουν στο κοινό δράσεις με υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα και έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
http://www.effe.eu/