Διαδρομές στη Μάρπησσα

26, 27, 28 Αυγούστου 2022

Θέρος

 στην παριανή κατοικιά

 

Το σιτάρι σπάρθηκε, έρχεται το θέρος

Μην καμαρώνεις στην αρχή αν δεν ιδείς το τέλος.