Αύγουστος 2013 – Τιμητική Διάκριση από τους “Φίλους της Πάρου”