Δράση στο σταθμό ενδιαφέροντος «Γαρμπής: Μετανάστευση – Νόστος – Επιστροφή», 2016