«Καράβια καραβάκια», εργαστήριο κατασκευής καραβιών με ανακυκλώσιμα υλικά για παιδιά δημοτικού, 2016