«Ουρανογραφίες», ξενάγηση και πλοήγηση στον καλοκαιρινό ουρανό με την Φιόρη – Αναστασία Μεταλληνού, Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 2016