«Παρασκευή φυσικού κεριού», εργαστήριο με τον πατέρα Εμμανουήλ Τζιώτη, 2015