Συναυλία του συγκροτήματος «Ματ σε 2 υφέσεις», 2010