Συναυλία με τους «Encardia», μουσικά ταξίδια στην Κάτω Ιταλία, 2016