Βαγγέλης Καρίπης, Γιώργος Κοντογιάννης, Άγγελος Πολυχρόνου, 2011