Έργο του Πέτρου Μώρη, στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης «Εργαλεία», 2015