“Πάρος, Ζουγραφιές Ατσούμπαλες”, βιβλίο Α’, Ζαχαρίας Στέλλας,1975, έργο του Απόστολου Ντελάκου, στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης «Διαδρομές Ατσούμπαλες», 2016