«ΔΙΑ-ΚΟΠ-ΕΣ στη Μάρπησσα», «καλοκαιρινό» εργαστήριο αφίσας, για εφήβους με τις MUMS – Graphic Design Studio, Μαρίνα Μάντζαρη και Κατερίνα Φωτεινοπούλου, 2015