Παιδικό Εργαστήρι – Εικαστική Performance του γλύπτη Γιάννη Μελανίτη με θέμα «Διαδρομές: Συνύφανση χώρου και χρόνου», 2011