«Βεγγέρα»

Αντικείμενο αυτού του καλλιτεχνικού έργου αποτελεί ο συν-σχεδιασμός “του οικείου χώρου” από μνήμης. Οι συμμετέχοντες θα μεταφέρουν το “ιδιωτικό” στο “δημόσιο” και θα επαναπροσδιορισθεί η έννοια της πλατείας ως τόπος κοινωνικής συνάντησης και αλληλεπίδρασης. Ξεκινώντας από το κέντρο και με κατεύθυνση τα όρια της πλατείας δημιουργείται μια νέα “πλατεία”, όπου το προσωπικό και το δημόσιο συγχέονται και επικαλύπτονται.