Ιστορίες από τις «κατοικιές»

Ιστορίες από τις «κατοικιές»: μια αρχιτεκτονική καταγραφή των αγροτικών αφηγήσεων του οικισμού

Τί ήταν οι «κατοικιές»*; Ποιά ήταν η σημασία τους για την καθημερινή ζωή της Μάρπησσας; Μοιραζόμαστε έναν ηχητικό περίπατο ανακάλυψης της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του οικισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται ηχητικά μέσα από καταγραφές και συνεντεύξεις των κατοίκων της, με κύριο συστατικό την εμπειρία και το βίωμα των αφηγητών. Ελάτε να περπατήσετε μαζί μας στην πρώτη δράση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας της Μάρπησσας (ΟΠΙ Μάρπησσας) που ερευνά τη συλλογική μνήμη από τη ζωή στην ύπαιθρο.

* Οι «κατοικιές», μικρά αγροτικά κτίσματα διάσπαρτα στην ύπαιθρο του οικισμού, ήταν μικρές παραγωγικές μονάδες τροφίμων που ενίοτε κατοικούνταν όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν.